Công ty TNHH SX & TM Kim Hoàng | Hotline : 0913 593 824 - 0982 921 388

Thiết bị ép

Thiết bị ép 1

Thiết bị ép 1

25/09/2019

Thiết bị ép 1 là thiết bị được sử dụng nhiều trong công nghệ in ấn. Thiết bị này giúp cho các mẫu in được đảm bảo về màu sắc và chất lượng hình ảnh

Thiết bị sấy

Thiết bị sấy

25/09/2019

Thiết bị sấy là thiết bị được sử dụng nhiều trong công nghệ in ấn. Thiết bị này giúp cho các mẫu in được nhanh khô hơn số lượng in ấn đạt niều hơn

Thiết bị ép 1

Thiết bị ép 1

25/09/2019
Thiết bị sấy

Thiết bị sấy

25/09/2019
Messenger